top of page

IPR - STRATEGI

En IPR-strategi gir retningslinjer for hvordan immaterielle verdier skal identifiseres og - når relevant - beskyttes, vedlikeholdes, forsvares og utnyttes forretningsmessig.

Start med å kartlegge bedriftens immaterielle ressurser. Hvilke av disse er nøkkelverdiene, som er viktigst for å oppnå bedriftens forretningsmål? Er det noen verdier som mangler? Skaff oversikt over hvem som eier nøkkelverdiene. Det er også viktig å synliggjøre immaterielle eiendeler i regnskapet og overfor eiere, partnere og andre interessenter.

bottom of page