top of page
Register Trademark Copyright Symbol And Logo. Rights Protection.jpg

REGISTRERING AV VAREMERKE I NORGE

Velg pakke, send bildet av varemerket ditt og liste med varer og tjenester - så ordner vi resten! 

STANDARD
KR. 3500,- eks MVA

BESKYTTELSE

Vurdering om registrerbarhet av varemerke; 
Klassifisering av varer og tjenester;
Forberedelse og innlevering av varemerkesøknaden;
Kontroll og oversendelse av registreringsbevis
*Avgift til Patentstyret kommer i tillegg kr. 2900 inntil 1 kl.

EKSTRA
KR. 5500,- eks. MVA

FORUNDERSØKELSE OG BESKYTTELSE

Vurdering om registrerbarhet av varemerke; 
Forundersøkelse lignende varemerker; 
Klassifisering av varer og tjenester; 
Forberedelse og innlevering av varemerkesøknaden;
Kontroll og oversendelse av registreringsbevis
*Avgift til Patentstyret kommer i tillegg

ALL INN
KR. 7500,- eks. MVA

FORUNDERSØKELSE, BESKYTTELSE OG OVERVÅKING

Vurdering om registrerbarhet av varemerke; 
Forundersøkelse lignende varemerker; 
Klassifisering av varer og tjenester; 
Forberedelse og innlevering av varemerkesøknaden;
Kontroll og oversendelse av registreringsbevis;
Overvåking av registrert varemerke i 1 år
*Avgift til Patentstyret kommer i tillegg

I alle pakker er det inkludert 3 klasser av varer og tjenester. 

Avgift til Patenstyret er kr. 2900(for 3 klasser)

 Kostnader etter innlevering som følge av uttalelse fra Patentstyret faktureres i tillegg etter medgått tid.

bottom of page