top of page

VAREMERKE

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.  Det er det som skiller deg ut fra andre, det er din identitet! 

Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og slagord, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Dine varemerker er på mange måter, utstillingsvinduet for din virksomhet. De gir kundene dine muligheten til å skille dine produkter eller tjenester, og konkurrentene sine, og gir dermed ditt selskap muligheten til bedre å markedsføre sine varer eller tjenester.

 

Men varemerker brukes ikke bare som identifikasjon. De blir også sett på som en garanti for jevn kvalitet. En kunde som er fornøyd med kvaliteten på produktet eller tjenesten, vil gjenkjenne varemerket og fortsette å kjøpe ditt produkt basert på de forventningene til kvalitet som et kjent varemerke gir. Du bør derfor, legge en del arbeide i å velge og utforme et hensiktsmessig varemerke, beskytte det, bruker det med omtanke til reklameformål, og forfølge andres villedende eller uriktige bruk av ditt varemerke.

 

Når du velger et varemerke, bør du finne ut om det planlagte varemerket eller liknende merker allerede er registrert av andre, for den kategorien av produkter eller tjenester, og markeder, du er interessert i. Denne type informasjon fås ved å gjennomføre et varemerkesøk. Å gjøre dette tidlig i prosessen er avgjørende for å unngå både sløsing med tid og resurser, samt konflikter med andre bedrifter.
Når du har søkt etter tilsvarende varemerker i varemerkeregistre, bør du tenke på den beste måten å beskytte det.

Er du klar til å ta vare på identiteten din? Da hjelper vi deg gjerne! 

bottom of page